Γραφείο Δικαστικού Επιμελητή & Συνεργατών
Μάρτιν Ράντος
Γραφείο: οδός Ραδαμάνθυος αρ. 05, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο - Κρήτης,
Tηλ: 2810 244.888
Κιν.: 6996 244.888
Fax: 2810 244.666
e-mail: info@rantos.gr